Aktuality v eldis

Oficiálně jsme předali radary na pardubickém letišti

Na vojenském letišti v Pardubicích byla nainstalována první ze čtyř souprav radiolokátorů RPL-2000, které společnost ELDIS Pardubice dodává na základě kontraktu s Ministerstvem obrany ČR. V současné době prochází radarové systémy v Pardubicích půlročním zkušebním provozem a postupně by měly nahradit původní radary firmy TESLA ze 70. let.

Základem nové soupravy dodávané pro AČR je primární přehledový radiolokátor RL-2000. Tento radar splňuje a v mnoha ohledech překonává požadavky a doporučení mezinárodních norem a na rozdíl od předchozích typů je plně postaven z polovodičových součástek, tedy včetně vysílacích modulů. Díky tomu je výrazně spolehlivější a poskytuje i podstatně přesnější a kvalitnější informace o pohybu ve vzdušném prostoru včetně detekce nebezpečných meteoútvarů díky implementaci samostatného meteokanálu.
Součástí nového systému je rovněž moderní sekundární radiolokátor MSSR-1 umožňující vysoce přesné monopulzní zaměření cílů. Radar je schopen pracovat ve všech civilních i vojenských módech, tedy módech 1, 2, 3/A, C a také S až do úrovně 5. Jeho součástí je také přijímač a systém pro vyhodnocení signálů systému ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast).
Firma ELDIS Pardubice je jednou z mála na světě a jedinou v Evropě, která vyvíjí a vyrábí také moderní přesné přistávací radary s technologií elektronického vychylování paprsku AESA (Active Electronically Scanned Array), což byl základní požadavek AČR. České armádě proto mohla nabídnout i svůj systém označovaný jako PAR-E. Právě v případě technologie PARu tak dochází k na první pohled asi nejviditelnější změně, kdy dvojici mechanicky skenujících antén nahradil fixní nepohyblivý anténní systém. Výhodou tohoto řešení je fakt, že odpadá údržba mechanických pohyblivých částí a zařízení tak dosahuje výrazně vyšší spolehlivosti.

Na to, jak nové systémy radarů v Pardubicích fungují, se přijel podívat i ministr obrany Martin Stropnický. „V září 2016 podepsaly ministerstvo obrany a česká společnost ELDIS Pardubice kontrakt v hodnotě 651 milionů korun na dodávku čtyř souprav letištních radiolokátorů RPL-2000,“ řekl ministr obrany Martin Stropnický na letišti v Pardubicích a dodal, že na jeho základě získávají Vzdušné síly Armády České republiky nové moderní soupravy letištních radiolokátorů, kde každá souprava obsahuje primární přehledový radiolokátor, sekundární radiolokátor a přesný přistávací radiolokátor.

Pro orgány řízení letového provozu na letišti je radarový systém naprosto klíčovým prvkem pro monitorování a řízení letového provozu a především základním předpokladem definujícím celkovou bezpečnost letového provozu. „Propojení nových radiolokátorů se systémy civilního řízení letového provozu bude mít přímý dopad na zvýšení bezpečnosti civilní letecké dopravy a vyšší propustnost vzdušného prostoru České republiky pro leteckou dopravu,“ doplnil podplukovník Šťastný.

„Vzdušné síly Armády České republiky získávají moderní techniku, která v plné míře splňuje nejnovější mezinárodní standardy organizací ICAO a EUROCONTROL. Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti letového provozu, zvýšení bojových schopností, v podstatně většímu rozsahu a schopností sdílet informace mezi jednotlivými entitami vzdušných sil zajišťujícími rozdílné typy úkolů a bojových operací,“ dodal zástupce velitele Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Hromek.

První souprava radiolokátorů RPL-2000 byla nainstalována na letišti v Pardubicích a úspěšně absolvovala zkušební a certifikační proces podle požadavků ministerstva obrany, včetně vojskových zkoušek. Zbývající tři soupravy pro letecké základny v Praha-Kbely, Čáslav a Náměšť nad Oslavou budou dodány v průběhu roku 2018. Tyto nové radiolokátory na vojenských letištích budou postupně nahrazovat původní radary firmy TESLA ze 70. let, které se i díky profesionálům ze servisního oddělení společnosti ELDIS Pardubice podařilo udržet v provozu téměř deset let za očekávanou dobou životnosti, přestože už nebyly k dispozici některé důležité náhradní díly.

Tisková zpráva Ministerstva obrany ČR