Aktuality v eldis

Jak se vyrábí radar?

FAT (Factory Acceptance Test)

Po otestování radaru a ověření správné funkčnosti celého systému se může radar předat zákazníkovi. Předání probíhá u nás v Pardubicích a pak také po finální montáži u zákazníka. Zákazník je přítomen oficiálnímu testu celého systému a po jeho úspěšném provedení si přebírá radar a ten je následně rozebrán, zabalen a odeslán k zákazníkovi. Radar může k zákazníkovi putovat pozemní přepravou, zřídka letadlem, ale velmi často lodní dopravou.


Montáž na stanovišti

Po doručení systému na místo montáže je provedena jeho montáž. Ta trvá několik týdnů v závislosti na rozsahu montáže a typu radaru. Je totiž potřeba sestavit radarové skříně, zapojit veškerou kabeláž, provést instalaci anténního systému. Dále se systém otestuje, a dojde k závěrečnému proškolení personálu. Na finální montáži se podílí pracovníci montážní haly a servisního úseku stejně jako při sestavování zařízení na montážní hale v Pardubicích.


SAT (Site Acceptance Test)

V samém závěru dojde k poslednímu testování radaru zákazníkem a místními úřady. Po úspěšném provedení všech zkoušek je radar předán zákazníkovi k užívání. Zároveň je prováděna druhá část školení obsluhy na nově instalovaném systému.
Naši specialisté velmi často provádějí i datovou integraci našeho zařízení do stávajících systémů řízení letového provozu dané země.  Zároveň je prováděna druhá část školení obsluhy na nově instalovaném systému.

Dále je potřeba zdůraznit, že nedílnou součástí chemické, ale i strojní výroby a dalších technických činností ve společnosti je manipulace s nebezpečnými a ostatními odpady a zajišťování jejich likvidace. V rámci svého portfolia zavádíme do praxe nejmodernější technologie a technické materiály, abychom byli schopni plnit stále náročnější požadavky všech výrobních oddělení.