Aktuality v eldis

Jak se vyrábí radar?

Montážní hala

Na montážní hale dochází ke kompletování radaru jako takového. Osadí se rámy antén, osadí rámy převodovek, motory, anténní kontejnery, sestaví radarové skříně, provede se kabeláž, osazení skříní hardwarem, sestavení počítačů z dodávaných komponentů a dle požadované konfigurace, oživení veškerého zařízení, zkompletování pracovišť radarové obsluhy a provádí se testování celého zařízení. Na kompletaci zařízení se podílejí jak pracovníci montážní haly, tak pracovníci servisního úseku.


Oddělení softwaru

Oddělení se věnuje aktualizacím a vývoji softwarových částí radarů a následně jejich implementaci
do nově zkompletovaných radarových systémů. Teprve po nainstalování všech softwarových součástí do nově vyrobeného radarového systému je možné přistoupit k testování celého systému
na montážní hale. Software se stará nejen o diagnostiku celého systému, jeho ovládání, ale také o digitální zpracování detekce cílů a jejich následné zpracování. K vývoji je využíván testovací radar MSSR.


Školení

Před tím, než proběhne ověření funkčnosti radaru se zákazníkem, se většinou provede školení technického personálu, který bude radar po jeho instalaci u zákazníka obsluhovat. Školení je vedeno v teoretické a praktické rovině. Zákazník je proškolen v radarové teorii, je seznámen s konstrukcí radarového systému a jeho hardwarovými i softwarovými součástmi. Je plně proškolen v oblasti údržby, drobných oprav zařízení, a také jeho obsluhy a detekci. V době koronavirové krize probíhají školení také online.