Aktuality v eldis

Certifikát informační bezpečnosti ISO 27001


Dnešním dnem ELDIS Pardubice úspěšně absolvoval certifikaci systému řízení informační bezpečnosti dle normy ISO 27001. V rámci tohoto systému se naše společnost snaží identifikovat rizika spojená s činností společnosti a pomocí bezpečnostních opatření je řídit. Postupně odlaďujeme bezpečnostní mezery, kterými by mohlo dojít k úniku nebo narušení integrity informací a citlivá data společnosti, obchodních partnerů, ale i zákazníků jsou tak ve větším bezpečí.

V současné době splňuje požadavky normy ISO 27001 jen asi 300 firem v celé České republice, ke kterým se nyní ELDIS hrdě připojil.