RL-2000/L l-Band Přehledový Radar

Popis Produktu

RL-2000/L je nejnovější generací primárních přehledových radarů ELDIS. Radar slouží pro kontrolu a sledování oblasti zájmu letiště. Radar splňuje nebo překračuje normy EUROCONTROL a ICAO. RL-2000/L se vyznačuje velmi robustní a vysoce modulární konfigurací, systémem zabezpečeným proti selhání a nízkými provozními náklady. Celý systém lze rozšířit o Monopulsní sekundární radar MSSR-1. Toto rozšíření konfigurace představuje integrované systémové řešení pro TMA.

Anténní Systém

Anténní systém vytváří diagram krytí ve tvaru cosec2. Systém ovládání a diagnostiky radaru přepíná lineární nebo kruhovou polarizaci a tím podstatně zlepšuje potlačení nežádoucích odrazů od meteoútvarů.

Vysílač

Modulární polovodičový systém vysílače je chlazený vzduchem a skládá se ze 32 nezávislých identických modulů a pracuje v celém frekvenčním pásmu s kmitočtovou diverzitou krátkého a dlouhého pulsu. Design vysílače má zvýšenou rezistenci vůči poruchám a díky nízkonapěťovému napájecímu zdroji umožňuje nepřerušený provoz během údržby.

RF Generátor

RF generátor je určen pro generování polyfázového kódu pro vysílaný impuls vysílače. RF generátor generuje optimální množství krátkých a dlouhých impulsů, které jsou generovány zcela digitálně. Opakovací frekvence jednotlivých impulsu je proměnná aby byly eliminovány slepé rychlosti.

Přijímač

Přijímač je superheterodynního typu s dvojím směšováním. Přesný příjem a vysoký dynamický rozsah je zajištěn přímým A/D převodem mezifrekvenčního signálu IF. Přijímač disponuje číslicovou automatickou regulací zisku a jeho kalibraci, což progresivně zvyšuje jeho stabilitu. Rozvinutá BITE diagnostika monitoruje parametry přijímače včetně šumového čísla.

Signálový procesor

Signálový procesor zajišťuje tyto funkce zpracování detekovaných dat:
- digitální komprese přijatého signálu
- Dopplerovskou filtraci pomocí osminásobného filtrování a adaptivní databáze dopplerovských filtrů
- detekce a extrakce užitečných ozvů
- adaptivní filtraci CFAR zahrnující vyhodnocení filtračního kritéria s historií 32 otáček
- filtrace dat v azimutu
- filtrace dat v dálce

Systém ovládání a diagnostiky (cms)

Každé zařízení nebo jednotka systému jsou vybaveny nezávislou BITE diagnostikou umožňující kontrolu funkce a automatickou rekonfiguraci na systémové úrovni. CMS má dvě části - systém lokálního ovládání a diagnostiky (LCMS) a systém dálkového ovládání a diagnostiky (RCMS). LCMS je umístěn na stanovišti radaru, zatímco RCMS může být umístěn např. na technickém sále letištní věže apod.
Oba systémy komunikují prostřednictvím modemu, např. sítí LAN nebo přes optický kabel a mají identické funkce a možnosti. CMS trvale monitoruje stav a funkci radaru a umožňuje dálkové ovládání a konfiguraci parametrů. CMS obsahuje uživatelsky příjemné grafické rozhraní, jež slouží k prezentaci dat a stavů.

Parametry

Frekvence1250 – 1350 MHzMinimální dosah0.5 NM
Zisk antény36 dBMaximální dosah240 NM
Vertikální pokrytí45°Meteorologický kanálaž 6 úrovní
PolarizaceLineární/KruhováKapacita zpracování cílůmin. 125 / sec
Šířka krátkého/dlouhého impulsu2×2 μs / 2x75 μs
Kapacita zpracování dílů (na sken)min. 2000
Kompresní poměr dlouhého impulsu1:75MTBFC> 40 290 hodin
Špičkový výkon50/25 kWMTTR < 30 min
Rychlost rotaceMin. 5 RPMVýstupní formát datASTERIX Cat. 034, 048,
001, 002

Ke stažení

Produktový katalog – EN