ERDIS - Systém radarového zobrazení ELDIS

POPIS PRODUKTU

ERDIS je nejmodernější automatizovaný systém řízení letového provozu vyvinutý společností ELDIS Pardubice, s. r. o., který je určený pro civilní, vojenská a společná ATM centra a stanoviště. Systém ERDIS podporuje sledování nebo procedurální řízení letového provozu. Podporuje řízení a plánování letového provozu na koridorech (trasách) (ACC), přibližování (APP) a kontrolních věžích (TWR). Systém je navržen pro bezpečný provoz 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

Situation Data Display SDD

Integrovaný přehled vzdušného prostoru.
- Přijímání zpracovaných dat z SDP a FDP, doplněných o letecké a meteorologické informace, nástroje pro určení vektoru sledovaných letadel, geografické mapy, atd.
- Provozní a bypass režimy přehrávání – system tracks, monoradar / ADS tracks, plots.
- Incident Data Recording – SDD/HDD Záznam obrazovky.
- Aktivní a pasivní způsob přehrávání.

Flight Data Display FDD

Integrované rozhraní pro Řízení letového plánu.
- Správa všech informací souvisejících s letovými plány, zprávami AFTN, omezenými oblastmi atd.
- Umožňuje operátorovi zpracovat data letových plánů po celou dobu životnosti FPL v systému ATM.
- Poskytuje GUI (uživatelské rozhraní) pro všechny typy uživatelsky definovaných informačních dat (automaticky nebo ručně přijímaných / zadávaných).
- Podpora zobrazení Electronic Strips

Surveillance Data Processor SDP

Multi sensor tracking systém.
- Podporované technologie: PSR/(M)SSR Radary, ADS-B, WAM, MLAT, ADS-C, atp.
- Podporované vstupní formáty: Formáty ASTERIX, AIRCAT, CD/2, mnoho dalších formátů dle ICO.
- Track – FPL automatická / manuální korelace.
- Zpracování nouzových kódů odpovídače.
- Výstupní formát dat: System tracks and safety nets v ASTERIX formátu Dual.
Zálohovaný systém s automatickým nebo ručním přepnutím MASTER/STANDBY.
- Bezpečnost: STCA, MSAW a APW zpracování, APM varování, MTCO zpracování konfliktů.

Flight Data Processor FDP

Systém zpracování letových a informačních dat.
- AFTN, AHMS, ADEXP příjem a zpracování dat.
- OLDI, AIDC zpracování koordinačních dat mezi jednotlivými centry.
- Vytváření a zpracování místních letových plánů.
- Analýza trasy a výpočet trajektorie 4D.
- Zpracování informačních informací METAR, SPECI, TAF.
- Správa SSR kódů.
- Sektorizace a předávací funkce.
- Správa omezených oblastí.
- Duální redundantní systém s automatickým nebo ručním přepínáním MASTER / STANDBY.

Recording and Playback Facility DRF

Nepřetržitý záznam hlasové komunikace, všech typů videa i digitálních dat.
- Záznam dat na standardní HDD Mirror Storage nebo Hot-Swap HDD Storage.
- Minimálně 30ti denní úložná kapacita na lokálním úložišti HDD.
- Možnost zálohování na externí média.
- Aktivní a pasivní režim přehrávání - export do konvenčního formátu audio / video * .avi

Control and monitoring system CAM

Řídící a monitorovací systém CAM.
- Komplexní online diagnostický a monitorovací systém pro ATM Systém a jeho doplňkové nástroje
- Monitorování a správa sledovacích senzorů.
- Správa systémových map.
- Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro sektorizaci

Data Analysis Facility DAF

On-line a Off-line Analýza systémových dat.
- Analýza vstupních dat monitoringu a výstupních systémů.
- Analýza a statistika dat letu.
- Statistiky toku provozu.

Paper strip printing

ACC/APP/TWR Správa tisku pásek stripů.
- Podpora všech stripových tiskáren.
- Uživatelem definovaný formát stripů (délka, šířka, obsah položky)

Time Synchronisation

Podpora systému distribuce času NTP.

Ke stažení

Produktový katalog – EN