Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

RL-2000/L Primární Přehledový Radar

RL-2000/L je zástupce nejnovější generace primárních přehledových radarů společnosti ELDIS pro trasy vzdušného provozu a významné letištní oblasti. Design radaru RL-2000/L vychází z dlouhodobých zkušeností s několika civilními i vojenskými typy radarů. Tento systém vyhovuje a v některých případech převyšuje doporučení a normy ICAO a EUROCONTROL. RL-2000/L se vyznačuje plně polovodičovou, vysoce modulární konfigurací, systémem rezistentním vůči poruchám a nízkými náklady na údržbu.

Tento radar disponuje zvýšenou systémovou stabilitou a účinným potlačením nežádoucích ozvů a falešných hlášení při zachování vynikající detekce cíle až do vzdálenosti 240 NM, včetně zvýšené validity cíle.

Základní konfigurace RL-2000/L může být rozšířena o monopulsní přehledový sekundární radar MSSR-1.

Konfigurace systému zahrnuje operační a záložní kanály s automatickým přepínáním zpracovávaným na systémové úrovni. Výstupní data jsou ve formátu ASTERIX, na přání uživatele  je možné instalovat i jiné datové formáty. Činnosti spojené s údržbou a opravami jsou redukovány na minimum. Díky důmyslnému systému dálkového ovládání a diagnostiky je možný provoz systému bez obsluhy.

Anténní systém

Anténní systém vytváří diagram krytí ve tvaru cosec2. Systém ovládání a diagnostiky radaru přepíná lineární nebo kruhovou polarizaci a tím podstatně zlepšuje potlačení nežádoucích odrazů od meteoútvarů.

Vysílač

Modulární polovodičový systém vysílače je chlazený vzduchem a skládá se ze 32 nezávislých identických modulů a pracuje v celém frekvenčním pásmu s kmitočtovou diverzitou krátkého a dlouhého pulsu. Design vysílače má zvýšenou rezistenci vůči poruchám a díky nízkonapěťovému napájecímu zdroji umožňuje nepřerušený provoz během údržby.

RF generátor

RF generátor je určen pro generování polyfázového kódu pro vysílaný impuls vysílače. V průběhu pokrytí poskytuje optimální množství krátkých a dlouhých impulsů, které jsou generovány zcela digitálně. Rychlost opakování pulsu je měněna o dva až čtyři záblesky za periodu, aby byly minimalizovány ztráty slepé rychlosti.

Přijímač

Přijímač je superheterodynního typu s dvojím směšováním. Přesný příjem a vysoký dynamický rozsah je zajištěn přímým A/D převodem mezifrekvenčního signálu IF. Přijímač disponuje číslicovou automatickou regulací zisku a jeho kalibraci, což progresivně zvyšuje jeho stabilitu. Rozvinutá BITE diagnostika monitoruje parametry přijímače včetně šumového čísla.

Signálový procesor

Signálový procesor zajišťuje tyto funkce zpracování detekovaných dat:

  • digitální komprese přijatého signálu
  • Dopplerovskou filtraci pomocí osminásobného filtrování a adaptivní databáze dopplerovských filtrů
  • detekce a extrakce užitečných ozvů
  • adaptivní filtraci CFAR zahrnující vyhodnocení filtračního kritéria s historií 32 otáček
  • filtrace dat v azimutu
  • filtrace dat v dálce
Systém ovládání a diagnostiky (CMS)

Každé zařízení nebo jednotka systému jsou vybaveny nezávislou BITE diagnostikou umožňující kontrolu funkce a automatickou rekonfiguraci na systémové úrovni. CMS má dvě části - systém lokálního ovládání a diagnostiky (LCMS) a systém dálkového ovládání a diagnostiky (RCMS). LCMS je umístěn na stanovišti radaru, zatímco RCMS může být umístěn např. na technickém sále letištní věže apod.

Oba systémy komunikují prostřednictvím modemu, např. sítí LAN nebo přes optický kabel a mají identické funkce a možnosti. CMS trvale monitoruje stav a funkci radaru a umožňuje dálkové ovládání a konfiguraci parametrů. CMS obsahuje uživatelsky příjemné grafické rozhraní, jež slouží k prezentaci dat a stavů.

Kmitočet 1250 MHz – 1350 MHz
Zisk antény 36 dB
Vertikální pokrytí 45°
Polarizace Lineární/Kruhová
Šířka krátkého/dlouhého impulsu 2×2/150 ms
Kompresní poměr dlouhého impulsu 1:75
Špičkový výkon 50/25 kW
Rychlost otáčení 5 – 6 ot./min
Minimální dosah 0.5 NM
Maximální dosah 240 NM
Meteo kanál až 6 úrovní
Kapacita zpracování cílů min. 125 / sec
MTBFC > 40 290 hodin
MTTR  < 30 minut

Ke stažení

Estonsko

modernizace radaru OPRL-4 (PSR/PAR)

Spolková republika Německo

130 sad přijímačů pro MPR-3D

Litva

modernizace 4 radarů P-18 (PSR)

Bulharsko

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

1 radar MSSR-1

3 radary RL-2000

3 radary PAR

Maďarsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

instalace 3 systémů řízení letového provozu

Ukrajina

modernizace 3 radarů RP-3G (PAR)

Ruská federace

1 radar PAR-E

modernizace 2 radarů RP-5G (PAR)

Čínská lidová republika

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Jižní Korea

2 radary MSSR-1

Thajsko

modernizace 3 radarů PSR

Malajsie

modernizace 3 radarů ASR NEC a dodávka ATC systémů

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indonésie

6 radarů MSSR-1

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indie

14 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

9 modernizací radaru PAR-1

modernizace radaru ARSR (L-band a dodávka ATC systému)

Ázerbájdžán

1 radar MSSR-1

Rovníková Guinea

5 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

1 radar RL-2000

Surinam

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Kanada

1 radar MSSR-1

Polsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

4 radary MSSR-1

Česká republika

4 sady radarů RPL-2000 (RL-2000 / MSSR-1 / PAR-E)

2 radary RL-2000

Vietnam

modernizace 3 radarů PSR/SSR/PAR

Pákistán

1 kombinovaný radar RL-2000/MSSR-1

3 radary MSSR-1