Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

RL-2000 Primární přehledový radar

Civilní použití
Oceněný výrobek
PSR
Instalací ve světě
Vojenské použití

RL-2000 je primární přehledový radar nové generace firmy ELDIS, určený pro aplikaci v rámci letového provozu v letištním prostoru. Systém RL-2000 vychází z dlouhodobých zkušeností s mnoha typy civilních a vojenských radarů. Tento systém vyhovuje a v některých případech převyšuje doporučení a normy ICAO a EUROCONTROL. RL-2000 se vyznačuje plně polovodičovou, vysoce modulární konfigurací, systémem rezistentním vůči poruchám, a nízkými náklady na údržbu. Radar disponuje zvýšenou systémovou stabilitou a účinným potlačením nežádoucích ozvů a falešných hlášení při zachovávání vynikající detekce cíle až do vzdálenosti 60 NM, včetně zvýšené validity cíle. Konfigurace RL-2000 obsahuje meteokanál pro hlášení aktuálního stavu počasí v leteckém prostoru. Základní konfiguraci RL-2000 je možno rozšířit o monopulsní přehledový sekundární radar MSSR-1. Toto rozšíření představuje integrované systémové řešení do TMA. Konfigurace systému zahrnuje operační a záložní kanály s automatickým přepínáním systémových úrovní zpracování. Výstupní data jsou ve formátu ASTERIX, na přání uživatele je možné instalovat formáty jiné. Činnosti spojené s údržbou a opravami jsou redukovány na minimum. Díky důmyslnému systému dálkového ovládání a diagnostiky je možný provoz systému bez obsluhy.

Anténní systém

Anténní systém vytváří diagram krytí je ve tvaru cosec2. Systém ovládání a diagnostiky radaru přepíná lineární nebo kruhovou polarizaci a tím podstatně zlepšuje potlačení nežádoucích odrazů od meteoútvarů.

Vysílač

Modulární polovodičový systém, chlazený vzduchem, vytvořený ze 16 nebo 32 identických modulů, s kmitočtovou diverzitou krátkého a dlouhého pulsu. Použití nízkonapěťového napájecího zdroje zvyšuje rezistenci vůči poruchám a umožňuje trvalý provoz během údržby. Jednotka vysílače může mít na základě požadavků zákazníka výkon 14 kW nebo zvýšený na hodnotu 25 kW.

RF generátor

RF generátor je určen pro generování polyfázového kódu pro vysílaný impuls vysílače. Polyfázový kód musí odpovídat systémovým požadavkům dané radarové aplikace.

Přijímač

Přijímač je na principu superheterodynu s dvojím směšováním. Vysoký dynamický rozsah je zajištěn přímým A/D převodem mezifrekvenčního signálu IF. Přijímač disponuje číslicovou automatickou regulací zisku a jeho kalibraci, což progresivně zvyšuje jeho stabilitu. Rozvinutá BITE diagnostika monitoruje parametry přijímače včetně šumového čísla.

Signálový procesor

Signálový procesor, je realizován procesorem typu MTD a zajišťuje tyto funkce zpracování detekovaných dat:

  • digitální komprese přijatého signálu
  • Dopplerovskou filtraci pomocí databáze Dopplerovských filtrů
  • detekce a extrakce užitečných ozvů
  • adaptivní filtraci CFAR zahrnující vyhodnocení filtračního kritéria mezi jednotlivými otáčkami antény
  • meteomonitoring
  • filtrace dat v azimutu
  • filtrace dat v dálce

Parametry systému RL-2000

Kmitočet 2700 – 2900 Mhz
Zisk antény 34 dB
Vertikální pokrytí 45°
Polarizace lineární/kruhová
Šířka krátkého/dlouhého impulsu 2×1/45 μs
Kompresní poměr krátkého/dlouhého impulsu 1/40,8 (programovatelný)
Pravděpodobnost detekce (RCS=1m2) < 0,8
Špičkový výkon 14 kW / 25 kW
Minimální dosah 60 NM (14 kW) / 80 NM (25 kW)
Šumové číslo přijímače 1.5 dB
Signálový procesor adaptivní MTD
Potlačení falešných cílů 55 dB
Přesnost/rozlišení v dálce 75 m / 230 m
Přesnost/rozlišení v azimutu 0.15° / 2.3° (r.m.s.)
Kapacita zpracování cílů

min. 125 / sec

Formát výstupních dat

ASTERIX Kat. 034, 048, 008, 001, 002

Ke stažení

Estonsko

modernizace radaru OPRL-4 (PSR/PAR)

Spolková republika Německo

130 sad přijímačů pro MPR-3D

Litva

modernizace 4 radarů P-18 (PSR)

Bulharsko

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

1 radar MSSR-1

3 radary RL-2000

3 radary PAR

Maďarsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

instalace 3 systémů řízení letového provozu

Ukrajina

modernizace 3 radarů RP-3G (PAR)

Ruská federace

1 radar PAR-E

modernizace 2 radarů RP-5G (PAR)

Čínská lidová republika

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Jižní Korea

2 radary MSSR-1

Thajsko

modernizace 3 radarů PSR

Malajsie

modernizace 3 radarů ASR NEC a dodávka ATC systémů

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indonésie

6 radarů MSSR-1

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indie

14 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

9 modernizací radaru PAR-1

modernizace radaru ARSR (L-band a dodávka ATC systému)

Ázerbájdžán

1 radar MSSR-1

Rovníková Guinea

5 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

1 radar RL-2000

Surinam

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Kanada

1 radar MSSR-1

Polsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

4 radary MSSR-1

Česká republika

4 sady radarů RPL-2000 (RL-2000 / MSSR-1 / PAR-E)

2 radary RL-2000

Vietnam

modernizace 3 radarů PSR/SSR/PAR

Pákistán

1 kombinovaný radar RL-2000/MSSR-1

3 radary MSSR-1