Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

PAR-E Přesný přistávací radar

Civilní použití
PAR
Oceněný výrobek
Vojenské použití

Polovodičový Přistávací Radar PAR-E je navržen pro skenování a kontrolu oblasti, která je určena pro přiblížení a přistání různých druhů letadel. Řízení směru vyzařování antén azimutu a elevace je realizováno prostřednictvím systému aktivního elektronického skenování (AESA). Filozofie konečného řešení radaru PAR-E je založena na vytvoření modulární jednotky s co největší vzájemnou nezávislostí vertikální a horizontální jednotky. Důvod takové rozlišnosti spočívá ve vytvoření struktury radaru, která se flexibilně přizpůsobí požadavkům a potřebám zákazníka. Radar PAR-E splňuje požadavky a doporučení ICAO.

Konfigurace radaru

Radar PAR-E se skládá z následujících základních částí:

 • Anténního systému (AESA)
 • Radarové kabiny
 • Napájecí jednotky – Dieslového generátoru, UPS jednotky
 • Protipožárního systému
 • Elektronického zabezpečovacího systému

Filozofie radaru PAR-E je založena na vytvoření modulárního řešení s maximální možnou vzájemnou nezávislostí systémových jednotek. Takto vytvořený radar se dokáže flexibilně přizpůsobit požadavkům a potřebám zákazníka.

Charakteristické vlastnosti
 • PAR-E je plně polovodičový (včetně vysílacích obvodů). Každá anténní jednotka (azimutová i elevační) obsahuje digitální moduly přijímače a vysílače zaručující jejich vysokou spolehlivost.
 • Radar může být přepravován standardními dopravními prostředky určenými pro dopravu ISO kontejnerů.
 • PAR-E je plně duplicitní radar, včetně systému komunikace se vzdáleným stanovištěm.
 • Hodnota střední doby mezi kritickými poruchami (MTBCF) je minimálně 13,400 hodin. Kontejner "kabiny s radarovým zařízením" obsahuje skříň s náhradnímy díly a prostředky pro jejich montáž, což umožňuje snížit střední dobu obnovy chodu radaru (MTTR) pod hodnotu 30 minut.
 • V základní konfiguraci je radar nezávislý na veřejné napájecí síti; součástí konfigurace je i generátor elektrické energie. V případě stacionárního stanoviště může být sestava radaru doplněna o jednotku UPS zajišťující chod radaru při krátkodobém výpadku dodávky elektřiny.
 • Součástí radarového systému PAR-E je i vestavěná diagnostika BITE, která umožňuje rychle a přesně určit, který z modulů radaru vykazuje závadu.
Funkce radaru

Přesný přistávací radar PAR-E je určen pro zjišťování cílů, tj. letadel, pozemních objektů a meteorologických útvarů, zobrazování zjištěných informací na pracovních monitorech operátorů stanovišť a přenos radarových informací na odloučená pracoviště řízení letového provozu (ŘLP).

Radar má význam zvláště v situacích, kdy má pilot omezený výhled (kvůli mlze, dešti, apod.). V takovéto situaci musí radar poskytnout pracovníkovi řídícímu přiblížení co nejkvalitnější zobrazení a současně i počítačové vyhodnocení rychlosti letounu, odchylek od sestupné dráhy / kurzu, vzdálenosti od letadla, které se na sestupné ose objeví dříve apod.

Radar PAR-E obsahuje obvody pro přenos dat na místní nebo vzdálená pracoviště řízení letového provozu a stanoviště přibližovacích pozemních radiolokátorů (GCA - Ground Control Approach). Konzole pracovníků řídících přiblížení mohou být umístěny ve středisku řízení letového provozu, v řídící věži nebo v kontejneru.

V případě požadavku zákazníka je možné vybavit kontejner PAR-E dalším zařízením tak, aby bylo možné využít konzole pracovníků řídících přiblížení umístěné v kontejneru PAR-E i jako záložní pracoviště obsluhy radaru PAR-E.

Parametry systému PAR-E

Kmitočtové pásmo X-band
Použitý princip elektronického skenování AESA
Dosah 40 km (21.6 NM)
Úhel skenování v azimutu -15° až +15°
Úhel skenování v elevaci -1° až +14°
Rychlost obnovení dat < 1 s
Maximální vertikální náklon antény azimutu -2° až +3° od optimálního nastavení
Vychylovací mechanismus antény elevace -10° až +10° kolem osy azimutálního skenu
Typ zpracování signálu Adaptivní MTD

Ke stažení

Estonsko

modernizace radaru OPRL-4 (PSR/PAR)

Spolková republika Německo

130 sad přijímačů pro MPR-3D

Litva

modernizace 4 radarů P-18 (PSR)

Bulharsko

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

1 radar MSSR-1

3 radary RL-2000

3 radary PAR

Maďarsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

instalace 3 systémů řízení letového provozu

Ukrajina

modernizace 3 radarů RP-3G (PAR)

Ruská federace

1 radar PAR-E

modernizace 2 radarů RP-5G (PAR)

Čínská lidová republika

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Jižní Korea

2 radary MSSR-1

Thajsko

modernizace 3 radarů PSR

Malajsie

modernizace 3 radarů ASR NEC a dodávka ATC systémů

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indonésie

6 radarů MSSR-1

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indie

14 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

9 modernizací radaru PAR-1

modernizace radaru ARSR (L-band a dodávka ATC systému)

Ázerbájdžán

1 radar MSSR-1

Rovníková Guinea

5 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

1 radar RL-2000

Surinam

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Kanada

1 radar MSSR-1

Polsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

4 radary MSSR-1

Česká republika

4 sady radarů RPL-2000 (RL-2000 / MSSR-1 / PAR-E)

2 radary RL-2000

Vietnam

modernizace 3 radarů PSR/SSR/PAR

Pákistán

1 kombinovaný radar RL-2000/MSSR-1

3 radary MSSR-1