Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

MSSR-1 Monopulsní sekundární přehledový radar

Civilní použití
Oceněný výrobek
MSSR
Instalací ve světě
Vojenské použití

Monopulsní sekundární přehledový radar společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. je plně modulární systém, odpovídající doporučením standardů ICAO.

Základní konfigurace autonomního sekundárního radaru vyhovuje plně standardu MARK X a umožňuje rozšíření v závislosti na vývoji požadavků zákazníka. Jednotlivé moduly zařízení mohou být použity v nových systémech, tak u starších systémů sekundárních radarů. Konfigurace obsahuje následující funkční bloky:
Konfigurace radaru:

 • Anténní jednotka (ASSR)
 • Anténní přepínač
 • Duální jednotka dotazovač-přijímač (MSSR-1 A, B)
 • Duální extraktor A, B
 • Zobrazovací jednotka
 • Řídící a monitorovací systém
Anténní jednotka ASSR

je tvořena anténním stožárem, strojní částí, rámem antény a anténou. Strojní část otáčí nosným rámem s anténou. Jednotka je osazena dvěma asynchronními elektromotory, převodovkou, dvou nebo tříkanálovou rotační spojkou a dvěma snímači úhlové informace.

Nabízíme následující typovou řadu antén:

 • ASSR-20 - Anténa sekundárního radaru se 2 kanály a LVA (20 sloupcových zářičů)
 • ASSR-35LVA - Anténa sekundárního radaru se 3 kanály a LVA (35 sloupcových zářičů).

Antény pracují na kmitočtech 1030 MHz (dotaz) a 1090 MHz (příjem odpovědi). Antény jsou tvořeny soustavou vertikálních sloupcových zářičů, které jsou napájeny horizontálním rozvodem tvořeným soustavou páskových děličů výkonu. V typové řadě se liší ziskem, počtem kanálů a mechanickými rozměry. Každá anténa řady ASSR má základní svazek, který je označen jako SUM. Anténa ASSR-20 má svazky DIF a BACK, které jsou sloučeny do svazku SLS. Anténa ASSR-35LVA má svazek DIF samostatný a tento svazek spolu se svazkem SUM slouží k monopulsnímu měření azimutu cílů. Tato anténa má dále svazky OMEGA a svazek BACK. Sloučením svazků OMEGA a BACK je u této antény vytvořen svazek SLS.

Dotazovač - přijímač

je hlavním komponentem sekundárního radaru. Obsahuje všechny obvody, nutné pro generování dotazu, příjmu a zpracování odpovědi jednotlivých dotazovacích módů. Koncepce je navržena s minimalizací propojení s ostatními subsystémy a závislostí na nich. Zvolená koncepce zvyšuje systémovou dostupnost. Jednotka obsahuje rozvinutou vnitřní diagnostiku, která díky plnému zálohování kritických subsystémů a křížem propojené konfigurace, detekuje jednotlivé chyby s určením závady až do úrovně nejmenšího vadného vyměnitelného modulu. MSSR-1 je flexibilní modulární systém umožňující, na základě vývoje požadavků pro systémy ŘLP (případně PVO), rozšiřování konfigurace o další funkce. Jednotka obsahuje následující funkční celky:

 • dvoukanálový vysílač
 • tříkanálový přijímač
 • extraktor
 • post-processing
 • ovládání a diagnostiku..
Vysílač (dotazovač)

Vysílač MSSR-1 dotazovače je vyvinut na generování dotazů, které jsou vysílány do prostoru za pomocí anténního systému, kde jsou zachycovány palubními odpovídači. Vysílač dotazovače je dvoukanálový vysílač, se stejnou konstrukcí pro oba kanály.

Přijímač

Kanály přijímače jsou plně identické. Vstupní obvody jsou chráněny proti pronikání výkonu z vysílače filtrem s vysokou selektivitou. Závislost výstupní amplitudy na vstupním signálu je logaritmická. K výstupním amplitudově detekovaným videosignálům se přidávají testovací signály. Testování probíhá v době, kdy nejsou přijímány a zpracovávány odpovědi. Extraktor přijímá signály ze systému úhlové informace a provádí vyhodnocení přijatých signálů, zpracovaných přijímačem a z analýzy těchto signálů provádí detekce jednotlivých kódů odpovědí a vzdušných objektů. Skládá se z jednotky detekce a zpracování odpovědí v jednotlivých módech a jednotky korelace cílů. Jednotka detekce a zpracování odpovědí je určena pro detekci odpovědí a v nich vyhodnocení kódu. Výstupní hlášení jsou zapisována do obvodů FIFO a vyčítána. Jednotka korelace cílů provádí finální zpracování kódů odpovědí. Z korelovaných dat je sestaveno výsledné hlášení o detekovaném objektu. 

Zpracování dat

Jednotka post processingu provádí korelaci mezi cíli v jednotlivých módech a slučuje je do hlášení nejpravděpodobnější polohy cíle, provádí analýzu na základě interní databáze, potlačuje zarušené a špatně detekované odpovědi a do nadřízeného systému podává dodatečná hlášení o kvalitě detekovaných informací a kódů. Databáze je periodicky obměňována z několika otáček antény. Statistickou analýzou kódů dochází k jejich validaci, případně k filtraci nekvalitních odpovědí. Jednotka ovládání a diagnostiky plní řadu funkcí. Ovládá a on-line monitoruje výkonnostní parametry přijímacího a vysílacího řetězce, obvodů extraktoru a komunikuje s jednotlivými subsystémy. Generuje testovací videosignály, které jsou po zpracování přijímačem analyzovány v extraktoru. Z extraktoru jsou vedena sektorová hlášení do obvodů post-processingu. Jednotka komunikuje s nadřízeným systémem pomocí sériové linky. Touto linkou jsou do nadřízeného systému předávána i diagnostická data, stavová hlášení a přijímány povely pro nastavení a ovládání celé jednotky dotazovač-přijímač MSSR-1.

Zobrazovací jednotka

Zobrazuje analogový radarový signál sekundárního radaru, číslicové informace a ostatní doplňkové informace na kvalitním PC monitoru. Ovládání základních funkcí radaru je možné přímo ze stanoviště radaru, či ze vzdálených pracovišť technické obsluhy prostřednictvím klávesnice a trackballu. Ovládání a diagnostika radaru komunikuje s operátorem pomocí přehledného grafického menu. Na pracovní ploše jsou veškeré informace zobrazovány v oknech, která mají standardní systémové vlastnosti. Zobrazovací jednotka (SRDCD) je autonomní blok, který je připojen do systému počítačovou sítí LAN.

Kmitočtové pásmo 1030 MHz & 1090 MHz

Zisk antény                                  ASSR-20

Zisk antény                                   ASSR-35 LVA

>20 dBi

>27 dBi

Pracovní mód 1; 2; 3/A; C; Mód S úroveň 5
Výstupní špičkový výkon vysílače min. 62 dBm
Napájení 3×230/400 V ± 10 %
Odolnost proti větru za provozu/mimo provoz 30/50 m/sec
Rozsah pracovních teplot vnější části zařízení -50 °C až +50 °C
Rozsah pracovních teplot vnitřní časti zařízení -10 °C až +50 °C
Dálkový rozsah od 0,5 NM do 256 NM
Otáčky antény od 4,5 do 15 ot./min
Šířka anténního svazku v azimutu (ASSR-20) 2,2° na úrovni -3 dB
4,2° na úrovni -10 dB
Citlivost pro poměr s/š 10dB min. -83 dBm
Dynamický rozsah min. 80 dB
Rozlišení výšky v módu C 100 stop
Rozlišení výšky v módu C/S 25 stop
Přesnost v dálce ±27 m (r.m.s.)
Kapacita zpracování cílů min. 125 / sec
Přesnost v azimutu ±0,1°
Formát výstupních dat ASTERIX Kategorie 048, 034, 001, 002

Ke stažení

Estonsko

modernizace radaru OPRL-4 (PSR/PAR)

Spolková republika Německo

130 sad přijímačů pro MPR-3D

Litva

modernizace 4 radarů P-18 (PSR)

Bulharsko

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

1 radar MSSR-1

3 radary RL-2000

3 radary PAR

Maďarsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

instalace 3 systémů řízení letového provozu

Ukrajina

modernizace 3 radarů RP-3G (PAR)

Ruská federace

1 radar PAR-E

modernizace 2 radarů RP-5G (PAR)

Čínská lidová republika

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Jižní Korea

2 radary MSSR-1

Thajsko

modernizace 3 radarů PSR

Malajsie

modernizace 3 radarů ASR NEC a dodávka ATC systémů

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indonésie

6 radarů MSSR-1

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indie

14 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

9 modernizací radaru PAR-1

modernizace radaru ARSR (L-band a dodávka ATC systému)

Ázerbájdžán

1 radar MSSR-1

Rovníková Guinea

5 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

1 radar RL-2000

Surinam

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Kanada

1 radar MSSR-1

Polsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

4 radary MSSR-1

Česká republika

4 sady radarů RPL-2000 (RL-2000 / MSSR-1 / PAR-E)

2 radary RL-2000

Vietnam

modernizace 3 radarů PSR/SSR/PAR

Pákistán

1 kombinovaný radar RL-2000/MSSR-1

3 radary MSSR-1