Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

ERDIS - Systém radarového zobrazení ELDIS

ERDIS (ELDIS Radar Display System) je ATC systém vyvinutý ve společnosti ELDIS Pardubice. Tento systém je určen pro střediska řízení letového provozu, tj. pro pracoviště ACC (oblastní služba řízení), APP (přibližovací služba řízení) a TWR (letištní služba řízení).

ERDIS je důležitým prvkem ATC systémů a zásadní měrou se podílí na vytváření a vybavení souboru prostředků pro řízení letového provozu ve vzdušném prostoru oblastního střediska řízení a v koncové řízené oblasti letiště. Zpracovává data z jednotlivých spolupracujících systémů umožňujících bezpečné řízení letového provozu a též aktivně komunikuje s okolními systémy:

 • Regionální a letištní radary – Primární přehledové radary (PSR) a monopulsní přehledové sekundární radary (MSSR) včetně S-mode rozšíření
 • Datové a informační systémy – ADS-B, ADS-C, CPDLC, AFTN, METEO, INFO, ...
 • Rádiové a telefonní komunikační systémy
 • Systém jednotného času (NTP, ...)
Datová rozhraní
 • Příjem a zobrazení analogových video signálů AD, MTD a METEO z letištního primárního přehledového radaru PSR.
 • Příjem, zpracování a zobrazení digitálních dat z radarů PSR a MSSR.
 • Konfigurovatelné datové vstupy (ASTERIX, AIRCAT 500, MARTELLO, APOI, CD2, ...).
 • Standardizované datové výstupy (ASTERIX).
 • Rozhraní AFTN – Automatická výměna letových plánů.
 • Rozhraní QNH – Automatická/manuální aktualizace QNH pro správné zobrazení nadmořské výšky.
 • Detekce STCA (krátkodobých konfliktů), MSAW (varování před minimální bezpečnou nadmořskou výškou) a DAIW (varování před narušením nebezpečné oblasti).
 • Příjem a zpracování dat v S-módu.
Zpracování dat
 • RDPS – Server ke zpracování radarových dat: zpracování vybraných vstupních linek radarových dat a generování komplexní multiradarové informace.
 • FDPS – Server ke zpracování letových dat: zpracování všech typů letových dat v síti AFTN.
 • AIDS – Server ke zpracování leteckých informačních údajů: příjem a zpracování leteckých dat (NOTAM), meteorologických rádiových hlášení (MET), letištních informací, leteckých map.
 • DLPS – Server ke zpracování datového spoje: kontrola zpracování informací datového spoje (CPDLC, ADS-B, ADS-C).
 • DRPS – Server k záznamu a přehrávání dat: systém objektivní dokumentace poskytuje
  • Synchronizovaný záznam a přehrávání dat, včetně hlasových komunikačních kanálů, datových spojů, letových informací.
  • Záznam dat na disková pole RAID zálohování na externí média (DVD média, DAT pásky,...).
  • Export přehrané situace do souboru AVI.
 • CCMS – centrální systém řízení a monitoringu.
 • RDD a TDU – Zobrazení radarových dat a doplňkových informací – je určeno k prezentaci výše uvedených dat na dispečerských pracovištích a na dohledových pracovištích.
Charakteristiky systému ERDIS
 • Systém je otevřený, rozšiřitelný, konfigurovatelný a bezpečný.
 • Systém vyhovuje standardům a doporučením EUROCONTROL pro systémy ŘLP.
 • Uživatelsky přívětivý HMI.
 • Systém ERDIS je určen pro trvalý čtyřiadvacetihodinový provoz.
 • Použití Dual LAN – pro zvýšení spolehlivosti systému a zabezpečení dat.
 • Datové a komunikační servery používají automaticky přepínaný systém MASTER – STANDBY pro zabezpečení hot-swap zálohy,.
 • Konfigurace pracovišť řízení letového provozu do systému a aktivace funkce předávání cílů (HAND OVER) na příslušná pracoviště.
 • Generátor alarmu – nouze a varování (SSR: 7500, 7600, 7700).
 • Databáze letového plánu – obsahuje aktivní a opakované letové plány.
  • Editor letového plánu – integrovaný, snadno ovladatelný editor (podrobně/stručně).
  • Zobrazení elektronických stripů.
  • Rozhraní stripové tiskárny.
ERDIS zobrazení
 • Vícehladinové zobrazení – Mapa, analogové video, číslicové cíle,... se zobrazují v různých vrstvách.
 • Zobrazení a editace mapových podkladů, jejich časová aktivace a deaktivace
 • Podle typu pracoviště a úrovně zpracování je možno zobrazit tyto typy cílů:
  • Ploty z výstupu jednotlivých připojených PSR a MSSR
  • Lokální tracky z výstupu určitého připojeného PSR a MSSR
  • Sdružená multiradarová informace vytvořená z vybraných vstupních datových kanálů - Automatické nebo manuální přiřazení FPL a cílů.
 • Dynamický zoom a změna vystředění –pomocí myši a/nebo klávesnice.
 • Vzhled definovatelný uživatelem – volitelný a konfigurovatelný pomocí inteligentního panelu tlačítek.
 • Funkce obraz v obraze
 • Speed Vektor  – dynamická volba vektoru rychlosti.
 • Zobrazení historií cíle
 • Barevně rozlišené tracky – konfigurovatelné barevné rozlišení tracků (Nouze, Varování, Korelace, Bez korelace, Řízený, Vybraný, atd.).
  • Základní a rozšířený label u cílů.

Estonsko

modernizace radaru OPRL-4 (PSR/PAR)

Spolková republika Německo

130 sad přijímačů pro MPR-3D

Litva

modernizace 4 radarů P-18 (PSR)

Bulharsko

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

1 radar MSSR-1

3 radary RL-2000

3 radary PAR

Maďarsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

modernizace radaru RSP-10 (PSR)

instalace 3 systémů řízení letového provozu

Ukrajina

modernizace 3 radarů RP-3G (PAR)

Ruská federace

1 radar PAR-E

modernizace 2 radarů RP-5G (PAR)

Čínská lidová republika

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Jižní Korea

2 radary MSSR-1

Thajsko

modernizace 3 radarů PSR

Malajsie

modernizace 3 radarů ASR NEC a dodávka ATC systémů

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indonésie

6 radarů MSSR-1

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Indie

14 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

9 modernizací radaru PAR-1

modernizace radaru ARSR (L-band a dodávka ATC systému)

Ázerbájdžán

1 radar MSSR-1

Rovníková Guinea

5 kombinovaných radarů RL-2000 / MSSR-1

1 radar RL-2000

Surinam

1 kombinovaný radar RL-2000 / MSSR-1

Kanada

1 radar MSSR-1

Polsko

2 kombinované radary RL-2000 / MSSR-1

4 radary MSSR-1

Česká republika

4 sady radarů RPL-2000 (RL-2000 / MSSR-1 / PAR-E)

2 radary RL-2000

Vietnam

modernizace 3 radarů PSR/SSR/PAR

Pákistán

1 kombinovaný radar RL-2000/MSSR-1

3 radary MSSR-1